Lý Hùng khâu 9 mũi, bị cha đánh te tua khi đóng vai tướng cướp

.
Nguồn: ngoisao.vn