Lãi suất cho vay nhà ở xã hội năm 2019 là 5%

.

  • Phát triển nhà ở xã hội: Gặp khó vì thiếu vốn
  • Phát triển nhà ở xã hội mới đáp ứng 33% nhu cầu

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm. Mức lãi suất này không thay đổi so với năm 2018.

H.A.
Nguồn: cand.com.vn