Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn

.
Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn - 1
Lấy tay che miệng khi cười Cười ngửa cổ
Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn - 2 Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn - 3
Khi cười tay chạm mặt, vuốt tóc Cười nhăn mũi
Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn - 4 Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn - 5
Cười to, miệng mở lớn Cười thầm, cúi đầu
Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn - 6 Nhìn nụ cười đoán tính cách con người bạn - 7
Cười chống tay lên cằm Cười nheo mắt
Nguồn: ione.vnexpress.net